Jogi nyilatkozat

A Szexepil Szalon (www.szexepil.hu) weboldal használatának ténye azt jelenti, hogy Ön tudomásul vette feltételrendszerünket. Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap az alábbi feltételekkel vehető igénybe. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel a honlap megnyitásával ezen feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jáger Kft . által üzemeltetett weboldal teljes tartalma (az adatbázisok tartalma, cikkek, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. Jelen honlapot a Jáger Kft. készíttette kizárólag tájékoztatás céljából.

A www.szexepil.hu website-on ("lap") található tartalom a Jáger Kft. szellemi tulajdona. Az üzemeltetők arra törekednek, hogy a weboldalt folyamatosan a lehetőségeik szerinti legmagasabb színvonalon tartsák. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszüntetést is - jogát fenntartják. Az üzemeltetők az itt közölt információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt, illetve ezen információk, adatok teljes mértékű valódiságáért és hitelességéért felelősséget nem vállalnak. A jelen honlapon megjelenő információk és dokumentációk külön értesítés nélkül változnak. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyag hozzáféréséből, illetve közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, a honlap használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírusból vagy vonalhibából eredő kárért és/vagy veszteségért való felelősséget a Jáger Kft. kifejezetten kizárja

A szexepil.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Jáger Kft. Előzetes, írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szexepil.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A látogatók, felhasználók által megadott személyes adatokat az üzemeltetők bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább. Az üzemeltető az általa rögzített személyes adatokból statisztikai jellegű összegzéseket készíthet, amelyek azonban nem alkalmasak egyedi azonosítókhoz való kapcsolásra.

Az Szexepil Szalon Weblapja számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmazhat, amelyek az Internet egyes pontjaira, pl. más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a Szexepil Szalon üzemeltetői nem vállalnak felelősséget. Az üzemeltető lehetőségei szerint mindent elkövet azért, hogy az általa szolgáltatott adatok pontosak legyenek, de az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért való felelősségét kifejezetten kizárja.

A szexepil.hu, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § (2) bekezdése szerint az oldal, mint szerzői alkotás törvényes védelmet élvez.

 

A 1999. évi LXXVI. tv.18. § (1) bekezdése szerint, a szerzőnek kizárólagos joga van, hogy művét többszörözze, illetve a többszörözésre engedélyt adjon.

Az 1999. évi LXXVI. tv. Tv. 94. § szerint a szexepil.hu szerzőjének joga van követelni a törvénysértés abbahagyását.

ADATVÉDELEM    

A Jáger Kft. a weboldal (www.szexepil.hu) használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Jáger Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Jáger Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Jáger Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, üzleti titokként kezel.

A Jáger Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A weblapon található vendégkönyv hozzászólásait és tartalmát moderáljuk, továbbá nincs lehetőség az összes hozzászólás megjelenítésére. A hozzászólások felvitel után nem módosíthatók, kérésre töröljük őket. A hozzászólásokat a Jáger Kft. tulajdonának tekinti és anyagi ellenszolgáltatás és előzetes értesítés nélkül korlátlan ideig nyomtatott és digitális formában felhasználhatja.

A látogató, felhasználó, különféle anyagoknak (mint például hozzászólások, írásos vélemények, képek és hasonlóak) a Weboldal üzemeltetője részére való eljuttatásával minden jogot átenged a Weboldal üzemeltetőjének, ideértve az anyagok közzétételére, bármilyen felhasználására, esetleges rövidítésére, módosítására vagy eltávolítására vonatkozó jogot. Az Üzemeltető nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. Az Üzemeltető bármilyen célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna.

A Felhasználó elfogadja, hogy ettől kezdve ezek a jogok ellenérték nélkül gyakorolhatóak, időben és térben nem korlátozottak és harmadik személyre szabadon átruházhatók a Weboldal üzemeltetője által; végül elfogadja azt, hogy nem indít eljárást az Üzemeltető ellen az általa felvitt anyaggal kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz az Üzemeltetővel szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja az Üzemeltetőt, amennyiben harmadik fél a Felhasználó által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz az Üzemeltetővel szemben. Az Üzemeltető nem képes a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és pontosságáért. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a Felhasználók által közzétett bármely tartalmat.